فمینیسم، جامعه کوئیر و جنبش زن زندگی آزادی، گفتگو با فریدا آفاری و یاور برادران خسروشاهی

Related Items

اپوزیسیون دموکراسی‌خواه ایران باید به مساله الغای اعدام و الغای زندان بپردازد

اپوزیسیون دموکراسی‌خواه ایران باید به مساله الغای اعدام و الغای زندان بپردازد

https://www.radiozamaneh.com/800586 گفتگوی زمانه با فریدا آفاری، 5 بهمن 1402 نویسنده، مترجم و کنشگر سیاسی ساکن ایالات متحده در پاسخ به «زمانه» با اشاره به ضرورت پیوند بین اپوزیسیون دموکراسی‌خواه ایران و کنش‌گران الغای اعدام و زندان در دیگر کشورها می‌گوید: «جنبش زن...